Vi vil ta med oss vanene våre på ferie!

[sortere-general-page-title ][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=I%20sommer%20reiser%20vi%20i%20Norge.%20Mye%20turisme%20kan%20bety%20mye%20s%F8ppel%2C%20men%20heldigvis%20%F8nsker%20mange%20%E5%20fortsette%20kildesorteringen%20p%E5%20ferie.%20Er%20det%20mulig%20%E5%20gj%F8re%20det%2C%20eller%20m%E5%20de%20b%E6rekraftige%20ambisjonene%20ryke%20og%20reise%3F] [/sortere-general-lead]
Gjør du kildesortering i ferien? Mye turisme kan bety mye søppel, men heldigvis ønsker mange å fortsette kildesorteringen på ferie. Er det mulig å gjøre det, eller må de bærekraftige ambisjonene ryke og reise? på Buttingsrud Camping har de tatt grep!
Foto: Buttingsrud camping

Utenriksdepartementet fraråder utenlandsreiser som ikke er helt nødvendige, og som en konsekvens har interessen for å feriere i eget land eksplodert. Mye turisme kan bety mange handleposer med dobbel knute på, men heldigvis fortsetter mange med kildesortering i ferien.

– Mange er flinke til å kildesortere, selv om det ikke er tilrettelagt for det der de er på ferie. Men skal flere ta med seg de gode vanene på ferie, må destinasjonene legge til rette for sortering. Kildesortering er den nye normalen i hverdagen, og snart er det kanskje også en selvfølgelighet når vi er på tur, sier Sylvelin Aadland, ansvarlig for Sortere.

Skal flere ta med seg de gode vanene på ferie, må destinasjonene legge til rette for sortering.”

Sylvelin Aadland, ansvarlig Sortere
8 av 10 mener kildesortering har stor betydning for miljøet! Kilde: Opinion for LOOP/Sortere, 2021.
[sortere-general-expanding-block title=1%20av%205%20gj%F8r%20kildesortering%20i%20ferien description=I%20en%20unders%F8kelse%20som%20YouGov%20har%20gjort%20for%20Gr%F8nt%20Punkt%20Norge%2C%20forteller%20hele%201%20av%205%20at%20de%20tar%20med%20seg%20avfallet%20sitt%20hjem%20fra%20ferie%20og%20kildesorterer%20det%20der.%20]

I en undersøkelse som YouGov har gjort for Grønt Punkt Norge, forteller hele 1 av 5 at de tar med seg avfallet sitt hjem fra ferie og kildesorterer det der.

Det betyr at 20 prosent pakker med seg emballasje og tomgods, i tillegg til bager og bademadrasser.

[/sortere-general-expanding-block]

Camping for klimaet

Mange steder går alt i samme container, fra pølsepakke til knekt badmintonracket. Men det finnes destinasjoner som legger til rette for kildesortering i ferien, og møter turisters ønske om å gjøre bærekraftige tiltak, også når de er på tur. På Buttingsrud camping ved Hønefoss har de kildesortert i 20 år. Her kan du sortere papp og papir, plastemballasje, batterier, glass- og metallemballasje, lyspærer og småelektronikk.

– Vi fikk gjestene fort med, siden vi innførte kildesortering da det også begynte i kommunen. De fleste gjestene synes det er fint å kunne ha samme vaner på campingen som hjemme. Det å tilrettelegge for kildesortering i ferien er bra for alle campingplasser, for vi skal være det grønneste feriealternativet i landet, sier Trond Helge Buttingsrud ved Buttingsrud camping.

[sortere-general-expanding-block title=I%20sommer%20reiser%20vi%20Norge%20%28ogs%E5%29%21 description=%20F%F8r%20sommeren%202020%20meldte%20FINN%20reise%20at%20ettersp%F8rselen%20etter%20hytteleie%20var%20%u201Chelt%20vill%u201D.%20Interessen%20for%20%E5%20leie%20bobil%20og%20b%E5t%20ble%20kalt%20ekstrem.%20]

Før sommeren 2020 meldte FINN reise at etterspørselen etter hytteleie var “helt vill”. Interessen for å leie bobil og båt ble kalt ekstrem. I år har etterspørselen etter feriehus og hytter til leie eksplodert. Trafikken til annonser med norske feriehus og hytter på finn.no økt med ytterligere 45%.

[/sortere-general-expanding-block]

Kilde sortering i ferien – Hyttefolk vil gjøre som hjemme

GLØR IKS tar hånd om avfall fra innbyggere og hytteeiere i Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune. De har store, tettbygde og moderne hyttefelt i alle sine kommuner, blant annet Hafjell og Skeikampen. Hyttene brukes i store deler av året. Siden de har god infrastruktur og bare er et par timer fra Oslo, er det lett å bruke hyttene som et hjem nummer to. Derfor kastes det enorme mengder avfall her.

– Hyttefolket “krever” å kunne kildesortere i ferien, særlig nå som dette er så godt etablert i Oslo-området. Det har vært mulig å sortere papp og papir her i mange år, og glass og metall på de aller fleste stedene. I løpet av de siste to årene har vi også innført sortering av matavfall, sier Hanne Worup i GLØR. Worup mener at hyttefolk stort sett er flinke til å sortere, men legger til at det er noen utfordringer i områdene med mest utleie. De som eier hytte selv sorterer mer og bedre enn de som leier.

– Hyttefolk vil gjerne gjøre som hjemme. Tidligere opplevde vi at folk fra Oslo tok med seg blå og grønne poser hjemmefra og kaste alt i restavfallet. Det skjer ikke så ofte lenger, men innimellom får vi spørsmål om de kan gjøre dette. Ellers er det ikke så ofte vi hører fra hyttefolket og det tar vi som et tegn på at det fungerer godt, sier Worup.

Savner du muligheten til å kildesortere der du ferdes i ferien, kan du gi beskjed til campingplassen, hotellet, kommunen hytta ligger i, eller det lokale næringslivet.

[sortere-general-expanding-block title=Hvordan%20kan%20ferien%20min%20bli%20mer%20b%E6rekraftig%3F description=Selv%20om%20det%20ikke%20er%20tilrettelagt%20for%20kildesortering%2C%20finnes%20det%20enkle%20m%E5ter%20du%20kan%20gj%F8re%20sommerferien%20mer%20milj%F8vennlig%20p%E5.%20Her%20er%20noen%20grep%20som%20b%E5de%20er%20enkle%20og%20effektive%2C%20og%20som%20gj%F8r%20at%20det%20blir%20borte%20bra%2C%20men%20hjemme%20best.]

Selv om det ikke er tilrettelagt for kildesortering dit du skal i sommer, finnes det enkle måter du kan gjøre sommerferien mer miljøvennlig på. Her er noen grep som både er enkle og effektive, og som gjør at det blir borte bra, men hjemme best.

– Forsøk å redusere restavfallet når du er på ferie. Da ender du opp med færre søppelposer og færre turer til søppeldunken eller containeren. Det kan jo hende den er et stykke unna. Det blir mindre restavfall hvis du samler opp emballasje som ikke skaper lukt, og som er enkel å sortere. Sånn som papir og ikke-klissete plast, som ikke trenger å skylles. Dette kan være esker det har vært pasta i, eller plastbegre til druer. Ta også vare på pant, metallemballasje som bare trenger å renne av seg, og tomme glassflasker. Ha alt i samme bærenett, for å spare plass. Hvis du ikke skal være borte lenge, kan du ta med deg bærenettene hjem igjen, og sorter alt når du er der, sier Sylvelin Aadland fra sortere.no.

Tenk utenfor boksen

Aadland oppfordrer alle til å tenke kreativt i ferien, både på hvordan du kan lage et improvisert kildesorteringssystem på hytta, og hvordan du kan gjenbruke det du allerede har i campingvogna.

– På hytta kan du lage et kildesorteringssystem av dunker du stabler oppå hverandre. Det krever ikke like mye plass. Du kan også bruke kurver, poser og andre beholdere du allerede har, og de trenger ikke stå samlet. Har du ikke plass til det, setter du beholderne der du har rom, kanskje kan du henge det på et dørhåndtak eller legge det i en skuff. Bruker du samme produkt flere ganger, blir det både mindre å sortere og mindre avfall. Bruk for eksempel syltetøyglass til å oppbevare matrester i, sier Aadland.

Til slutt tipser Aadland om at du kan bruke de nye avfallssymbolene når du lager et smart system, de finner du til nedlastning her. Du kan også bruke sortere.no til å finne returpunkter og gjenvinningsstasjoner der du ferierer.

[/sortere-general-expanding-block]

Sammen kan vi gjøre en forskjell!

– Mange destinasjoner har tilrettelagt for kildesortering fordi de som bruker områdene har etterspurt det. Savner du muligheten til kildesortering i ferien, kan du gi beskjed til campingplassen, hotellet, kommunen hytta ligger i, eller det lokale næringslivet. Skal vi bli skikkelig gode på å ta vare på jordens ressurser, må vi alle være med å gjøre litt. Sammen kan vi gjøre en forskjell! oppmuntrer Aadland fra Sortere.

Kildesorterer vi, uansett om vi er hjemme eller på hytta, kan materialene i avfallet bli til nye ressurser. Metallet fra metallemballasje kan smeltes om til nye metallprodukter, og matavfall kan bli til kompostjord, eller miljøvennlig biogass og biogjødsel. Kildesortering begrenser uttaket av nye naturressurser og sikrer at naturressursene vi allerede har hentet ut får lenger levetid. Derfor er det viktig at vi ikke tar ferie fra kildesortering. Og ikke minst, at destinasjonene gjør det enkelt for oss å sortere på sommerferien.

Oppdatert juni 2021.