Hva skjer etter du har sortert glassemballasje?

[sortere-general-page-title title=Hva%20skjer%20etter%20du%20har%20sortert%3F][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=N%E5r%20du%20g%E5r%20ut%20med%20s%F8pla%20om%20morgenen%20st%E5r%20avfallsdunken%2C%20som%20var%20full%20i%20g%E5r%20kveld%2C%20tom%20og%20klar%20for%20nye%20poser.%20Hva%20har%20egentlig%20skjedd%3F%20N%E5r%20avfallet%20hentes%20hjemme%20hos%20deg%2C%20begynner%20det%20reisen%20gjennom%20et%20komplekst%20og%20fascinerende%20system.] [/sortere-general-lead] [sortere-general-dropdown-menu ] [/sortere-general-dropdown-menu] [sortere-general-lead content=Glass%20egner%20seg%20sv%E6rt%20godt%20som%20matemballasje.%20Det%20er%20ingen%20migrasjon%20fra%20emballasjen%20til%20innholdet%2C%20og%20det%20oppbevarer%20maten%20s%E5%20bra%20at%20vi%20trenger%20mindre%20sukker%20og%20konserveringsmiddel%20for%20%E5%20ta%20vare%20p%E5%20maten.%20Hvordan%20f%E5r%20vi%20glassemballasjen%20til%20%E5%20vare%20i%20det%20uendelige%3F] [/sortere-general-lead]

Hvorfor er det viktig å gjenvinne glassemballasje?

Å gjenvinne glassemballasje gir

  • Uendelige gjenvinningsmuligheter. Glass kan gjenvinnes uendelig mange ganger. Det vil si at vi kan fortsette å lage nye glassprodukter av samme gjenvunnet glass til evig tid. 
  • Redusert etterspørsel etter sand. Glass er laget av smeltet sand, som er en begrenset ressurs vi bruker mye mer av i dag enn naturen klarer å lage ny.
  • Reduserte klimagassutslipp. Å lage noe av gjenvunnet glassemballasje krever bare 41% av energien som trengs for å utvinne og produsere glass fra bunnen av.
Glass egner seg svært godt som matemballasje og kan gjenvinnes uendelig mange ganger.

Hvordan gjenvinnes glassemballasjen?

Glassemballasje leveres til returpunkt eller i egen beholder hjemme. Glassemballasjen samles i de aller fleste kommuner i samme beholder som metallemballasje. Etter at glass- og metallemballasjen er hentet fra returpunkt eller samlet inn fra husholdninger, sendes det til et av verdens mest moderne gjenvinningsanlegg i Fredrikstad

På gjenvinningsanlegget blir emballasjen sortert og bearbeidet for videre bruk. Det starter med at emballasjen blir sendt inn i anlegget på et bånd. Inne på anlegget brukes det magneter for å sortere glass- og metallemballasje fra hverandre. De tykkeste glassbitene knuses.

Det brukes optisk sortering for å sortere glassemballasjen. Dette betyr at det lyses gjennom hver eneste glassbit og glasset blir sortert etter farge; klart, grønt og brunt glass. 

[sortere-general-file-link-list]
[/sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-file-link-list]
[/sortere-general-file-link-list]

Hva blir glassemballasjen til? 

Den sorterte glassemballasjen selges videre til glassverk i Europa som smelter glasset om til nye produkter, som: 

  • Ny glassemballasje 
  • Glassflasker
  • Syltetøyglass

De aller minste glassbitene blir brukt til å lage Glasopor, som benyttes til for eksempel isolasjon til hus/vei og byggeblokker. På denne måten blir 100% av det utsorterte glasset materialgjenvunnet.

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/hvorfor/hvorfor-knuser-verden-uten-glass/ title=Hvorfor%20sortere%20glassemballasje%3F][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/avfallstype/Glassemballasje/46 title=Slik%20sorterer%20du%20glassemballasje][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/fyllglasset/ title=Fyll%20glasset%20-%20slik%20gjenbruker%20du%20glassemballasjen][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//www.sirkel.no/studio-sirkel/ title=Studio%20Sirkel%20-%20nytt%20glass%20av%20resirkulert%20glassemballasje][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]