Hva skjer etter du har sortert plasten?

[sortere-general-page-title title=Hva%20skjer%20etter%20du%20har%20sortert%3F][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=N%E5r%20du%20g%E5r%20ut%20med%20s%F8pla%20om%20morgenen%20st%E5r%20avfallsdunken%2C%20som%20var%20full%20i%20g%E5r%20kveld%2C%20tom%20og%20klar%20for%20nye%20poser.%20Hva%20har%20egentlig%20skjedd%3F%20N%E5r%20avfallet%20hentes%20hjemme%20hos%20deg%2C%20begynner%20det%20reisen%20gjennom%20et%20komplekst%20og%20fascinerende%20system.] [/sortere-general-lead] [sortere-general-dropdown-menu ] [/sortere-general-dropdown-menu] [sortere-general-lead content=N%E5r%20plastemballasje%20sorteres%20kan%20vi%20v%E6re%20sikre%20p%E5%20at%20den%20ikke%20ender%20opp%20i%20naturen.%20I%20stedet%20blir%20plasten%20gjenvunnet%20til%20nye%20produkter.%20Hvorfor%20er%20det%20viktig%20%E5%20resirkulere%20plastemballasjen%20og%20hvordan%20blir%20det%20gjort%3F%3Cbr%3E] [/sortere-general-lead]

Hvorfor er det viktig å gjenvinne plastemballasje?

Etterspørselen etter plast, og ikke minst gjenvunnet plast, er økende på verdensbasis, og fokus på gjenvinning og resirkulerte råvarer øker. Å gjenvinne plastemballasje gir

  • Redusert bruk av olje. For hver kg plast som resirkuleres, sparer vi to kilo olje.
  • Reduserte klimautslipp. Når vi sorterer og gjenvinner én kilo plastemballasje, sparer vi rundt 2,6 kg CO2 sammenlignet med å lage plast fra ny olje. Det tilsvarer 13 km kjøring med bensinbil.
  • Redusert energibruk. For hver kg plastemballasje som resirkuleres, sparer vi rundt 13 kwh. Det er like mye energi som trengs for å lade en moderne smarttelefonen rundt 1300 ganger.
Plastemballasjen blir gjenvunnet til nye produkter.

Hvordan gjenvinnes plastemballasjen?

Plastemballasje sorteres hos de aller fleste i egen dunk eller pose. Etter at plastemballasjen er hentet, fraktes den til lokale anlegg hvor plasten blir presset i baller slik at den tar minst mulig plass når den skal fraktes videre. 

All kildesortert plastemballasje blir sendt til gjenvinning i europeiske land. Rundt ¾ sendes til Tyskland. Tog og biler som har fraktet varer til Norge, tar med seg plastemballasjen, i steden for at de er tomme når de kjører tilbake. Tog velges foran bil der det er mulig. Slik blir miljøbelastningen med å frakte plastemballasje liten i forhold til miljønytten av gjenvinningen.

Når plasten ankommer sorteringsanleggene blir plasten sortert i ulike kvaliteter. Det blir brukt tromler, sikter og infrarød teknologi for å sortere plasten etter egenskaper og smeltepunkt. Samtidig fjernes andre materialer og plast som ikke egner seg til gjenvinning. 

Etter sortering blir plasten kvernet, vasket og tørket for å fjerne etiketter og lim. Til slutt smeltes plasten og omformes til små plastkorn (ofte omtalt på fagspråket som pellets eller granulat). Dette er råvaren som selges videre for å lage nye produkter av gjenvunnet plast. Etiketter, produktrester og ikke gjenvinnbar emballasje blir sortert ut og brukt til energi i gjenvinningsprosessen.

[sortere-general-expanding-block title=Sentralsorteringsanlegg description=P%E5%20Romerike%20%28ROAF%29%20og%20Stavanger-regionen%20%28IVAR%29%20legges%20plasten%20sammen%20med%20restavfallet.%20]

På Romerike (ROAF) og Stavanger-regionen (IVAR) legges plasten sammen med restavfallet.

Den blir fraktet til et sentralsorteringsanlegg, der plastemballasjen blir maskinelt sortert ut fra restavfallet. 

[/sortere-general-expanding-block]

Hva blir plastemballasjen til?

Plastemballasje som gjenvinnes blir til nye plastprodukter. Som for eksempel plastposer, avfallssekker, bokser/kasser, rør/slanger og ulike plastprodukter.

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/avfallstype/Plastemballasje/104 title=Slik%20sorterer%20du%20plastemballasje][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]