Enkle grep for mindre rot og kaos når du pusser opp

[sortere-general-page-title ][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Det%20blir%20fort%20mye%20rot%20og%20avfall%20n%E5r%20vi%20pusser%20opp.%20Sortere%20gir%20deg%20enkle%20tips%20til%20hvordan%20du%20kan%20skape%20et%20system%20i%20kaoset%2C%20og%20s%F8rge%20for%20at%20det%20du%20ikke%20har%20bruk%20for%20lenger%20blir%20gjenvunnet%20eller%20brukt%20p%E5%20nytt.] [/sortere-general-lead]

Før oppussing:
Lag et system

Oppussing = kaos? – ikke nødvendigvis! Med vårt enkle system er det er ikke mye som skal til av forberedelser for å holdeorden i hjemmet mens du pusser opp. Last også ned huskeliste for hva som sorteres som hva.

Du trenger faktisk bare dette

Store, solide bager (f.eks blå poser fra Ikea eller Maxbo).

1 sprittusj til å skrive på bagene.

Slik gjør du det

 • Bruk sprittusj og skriv på bagene hvilket avfall som skal sorteres hvor.
 • Vi anbefaler at du har poser til: elektrisk avfall, farlig avfall, plastemballasje, papp og restavfall, samt en til ting du er usikker på hvordan du skal sortere.
 • Ikke alt oppussingsavfall får plass i poser. Større ting sorterer du i hauger etter hva slags materialet de består av, som for eksempel ubehandlet trevirke, malt trevirke, impregnert trevirke og isolasjon.

Slik vet du hva som sorteres hvor

 • Last ned og skriv ut vår huskeliste for oppussere og heng den opp eller legg den på et tilgjengelig sted, da vet du hvordan det meste skal sorteres.
 • Er du likevel usikker så sjekk sortere.no. Det er lurt å ha en solid pose til ting du trenger hjelp til å sortere – den kan for eksempel merkes med “?”.

Har du brukbare restmaterialer? Sjekk våre bygg-det-selv-tips. Kanskje materialer fra din gamle vegg kan bli hyller på din nye vegg?

Under oppussing:
Cruise gjennom gjenvinningsstasjonen

Hemmeligheten ligger i forberedelsene. Sorterer du før du kommer går leveringen i en fei.

1. Lag et godt system

Jo bedre forberedelser, jo enklere får det underveis i oppussningsprosessen med mindre rot og kaos. Sjekk ut vårt enkle sorteringssystem.

2. Sorter underveis

Gjør unna mesteparten av sorteringen før du kommer på gjenvinningsstasjonen. Når du sorterer i forkant går det raskere og enklere å pakke og levere avfallet. Er du usikker på hva som skal hvor? Last ned huskelisten vår. 

Blander du forskjellig avfall sammen blir det vanskeligere å sortere, og faren for brann og eksplosjoner øker. Avfall i en mølje øker også sjansen for at enten du eller de som jobber på gjenvinningsstasjonen skader seg. 

3. Pakk, kjør og levér

Nå er det bare å ta med det sorterte avfallet til gjenvinningsstasjonen. På gjenvinningsstasjonen har alle typer avfall sin egen plass og alt avfall skal sorteres riktig. Der får du også hjelp om du trenger det. Vi sørger for at avfallet blir gjenvunnet på best mulig måte og at miljøgifter blir håndtert.

God tur!

Under oppussing:
Huskeliste – slik sorterer du

Store ting kan sorteres i hauger og mindre ting i solide poser.

Da er du godt forberedt før du skal levere avfallet ditt.

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-file-element id=2283 url=https%3A//cms.sortere.no/wp-content/uploads/2022/02/Huskeliste_oppussing.pdf title=Last%20ned%20huskelisten subtype=pdf filesizeInBytes=710722][/sortere-general-list-file-element]
[/sortere-general-file-link-list]

Ha alltid en plass til å legge ting som kan brukes videre, enten du vil bruke det videre selv eller vil gi det bort til noen andre.

 • Pappemballasje
 • Pappesker
 • Papir
 • Transportemballasje
 • Plastfolie
 • Tomt og tørt malingsspann
 • Ledninger
 • Stikkontakter
 • Brytere og lys
 • Fugemasse
 • Løsemidler
 • Spraybokser
 • Maling, lim og lakk
 • Malingspann med rester
 • Gamle gulvbelegg
 • Gamle vinduer
 • Impregnert trevirke
 • Ioniske røykvarslere
 • Vinylbelegg
 • Farget EPS/isopor
 • Asbest*
 • Eternittplater*

*Bruk verneutstyr. Sjekk regler for håndtering og innpakking.

Mye farlig avfall er merket med faremerker. Her finner du svar på hva faremerkene betyr og hvordan innhold og emballasje håndteres etter bruk.

Er du usikker? Søk på Sortere.no eller putt det i egen pose

Sorter også dette hver for seg:

 • Ubehandlet trevirke
 • Malt/lakkert trevirke
 • Tomt metall-malingsspann
 • Annet metall
 • Porselen
 • Fliser
 • Betong
 • Tegl og leca
 • Stein
 • Hageavfall
 • Jord
 • Hvit EPS/isopor
 • Isolasjon/steinull
 • Gips

Etter oppussing:
Fra verdiløst til verdifullt

Har du planker stående, kapp eller kanskje en gammel benkeplate? Veien er kort fra verdiløs til verdifull. Ta vare på materialene istedenfor å kaste dem. Da kan du lage fine ting med historie og sjel. Vi gir deg inspirasjon og oppskrifter til fem gjenstander du kan bygge med restematerialer: en krakk, et bord, en verktøykasse, en hylle og en kasse.

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/produkttype/Malingsspann/1524 title=Bruk%20opp%20malingsskvetten][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/produkttype/Malepensel%2520og%2520malerull/972 title=Slik%20rengj%F8r%20du%20malingspensler%20og%20malingsruller][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/produkttype/White%2520spirit/508 title=Dette%20gj%F8r%20du%20for%20%E5%20kunne%20gjenbruke%20white%20spiriten][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/produkttype/Kl%25C3%25A6r%2520med%2520flekker/1513 title=Slik%20f%E5r%20du%20bort%20malingsflekker%20p%E5%20kl%E6r][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/fra-verdilost-til-verdifullt/ title=Bygg%20av%20restematerialer][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]