Sorteringsmerker: Regler

[sortere-general-page-title title=Regler%20for%20bruk%20av%20Sorteringsmerker][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Sorteringsmerkene%20skal%20bidra%20til%20god%20veiledning%20til%20kildesortering%20i%20alle%20kanaler%20de%20benyttes.%20] [/sortere-general-lead]

Reglene for bruk av Sorteringsmerker skal sikre helhetlig og korrekt bruk. Reglene legger til rette for god lesbarhet og gjenkjennelse på tvers av bruksområder; som emballasje, gjenvinningsstasjoner, returpunkt, avfallsbeholdere og offentlig rom.

Fargene på Sorteringsmerker gjør det enklere å kjenne igjen de ulike Sorteringsmerkene, og svart tekst på hvit bakgrunn gir best lesbarhet og tilrettelegger for universell utforming. 

Den enkelte aktør som bruker Sorteringsmerkene er selv ansvarlig for å følge reglene. Tydelige regler bidrar til korrekt merking slik at vi unngår forvirring og feilsortering. 

Se alle sorteringsmerker

 

Regler for bruk av Sorteringsmerker

[general-link-block url=”https://sortere.no/sorteringsmerker/bestill-sorteringsmerker” title=”Bestill Sorteringsmerker” description=”Få tilgang til alle filtyper og trykkeklare klistremerker.”][/general-link-block]

[sortere-general-floating-block][/sortere-general-floating-block]

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Farger]

Farger på Sorteringsmerker

Fargebruk

Alle avfallskategorier har sin egen definerte farge og alle Sorteringsmerker som er i samme kategori har samme farge.

 • Sorteringsmerkene skal alltid brukes i primærfarge. 
 • Det er ikke tillatt å gjøre endringer i fargene på Sorteringsmerkene.

Riktig bruk av farger (eksempler):

Riktig bruk av farger (eksempler):

Feil bruk av farger (eksempler):

Feil bruk av farger (eksempler):

Unntak emballasje:

 • Hvis det av særskilte grunner ikke er mulig å bruke sorteringsmerkene i farge på emballasje, kan de brukes i svart/hvit. Særskilte grunner kan være trykkbegrensninger og økonomi. I slike unntakstilfeller er det også tillatt å bruke merket i ulike nyanser av grått/svart på emballasje.
 • Det anbefales å unngå å bruke Sorteringsmerkene i svart/hvit, ettersom dette er merkefargen til restavfall.

Riktig bruk av farger på emballasje:

Riktig bruk av farger på emballasje:

Trykk på farget bakgrunn (outline)

Sorteringsmerket kan benyttes i svart og hvit outline når farget bakgrunn er lik merkefargen. Dette gjelder for eksempel avfallsposer og lokk på avfallsbeholdere

Riktig bruk av ensfarget trykk outline:

Riktig bruk av ensfarget trykk outline:

Feil bruk av ensfarget trykk outline (eksempler):

Feil bruk av ensfarget trykk outline (eksempler):

Trykk på gjennomsiktig bakgrunn

Generelt anbefales trefarget trykk på gjennomsiktige bakgrunner, for eksempel gjennomsiktige avfallsposer. Dersom dette av særskilte grunner ikke er mulig, kan sorteringsmerket benyttes i en eller to trykkfarger. Særskilte grunner kan være trykkebegrensninger eller trykkekostnader.

Riktig trykk på gjennomsiktige flater:

Riktig trykk på gjennomsiktige flater:

Feil trykk på gjennomsiktige flater (eksempler):

Feil trykk på gjennomsiktige flater (eksempler):

Fargekoder

Vis fargekoder for alle Sorteringsmerker

Bruksområde:

• Pantone – Print

• CMYK – Print

• RGB – Web

• RAL – Folie/skilt

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Form%20og%20st%F8rrelse]

Form og størrelse på Sorteringsmerker

Form

Formen på Sorteringsmerket skal være firkantet og fargeområdet i Sorteringsmerket skal være kvadratisk. 

 • Det er ikke tillatt å gjøre endringer på formen. 
 • Det er ikke tillatt å ha flere ikon i samme merke.

Riktig bruk av form:

Riktig bruk av form:

Feil bruk av form (eksempler):

Feil bruk av form (eksempler):

Hvit kant

Sorteringsmerkene skal ha hvit kant for å fremheve kategorifargen. Den hvite kanten bidrar til økt synlighet på flaten Sorteringsmerket er plassert på.

 • Definert størrelsesforhold på hvit kant er 1:30, slik at tykkelsen blir proporsjonal ved skalering.
 • På kombinasjonsmerker skal mellomrommet være lik tykkelsen på hvit kant.

Riktig bruk av hvit kant:

Riktig bruk av hvit kant:

Unntak emballasje:

Riktig bruk av mellomrom på emballasje med flere Sorteringsmerker:

Riktig bruk av mellomrom på emballasje med flere Sorteringsmerker:

Størrelse på Sorteringsmerket

Størrelsen på Sorteringsmerker avhenger av flaten den brukes på. Kravet er at Sorteringsmerkene skal være godt synlige med god lesbarhet.

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/sorteringsmerker/bruk/slik-bruker-dere-sorteringsmerker-paa-avfallsbeholdere/ title=Se%20anbefalte%20st%F8rrelser%20til%20avfallsbeholdere%A0][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/sorteringsmerker/bestill-sorteringsmerker/ title=Bestill%20Sorteringsmerker%20og%20f%E5%20trykkeklare%20klistremerker][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]

Størrelse ved bruk på emballasje:

På emballasje er det anbefalt å bruke Sorteringsmerker i minimum 10×10 mm. For emballasje med svært liten plass kan Sorteringsmerker benyttes i 6×6 mm. Plasser sorteringsmerket slik at det er lett å se (se også anbefalinger til bruk av tekst).

Anbefalt minimumsstørrelse på emballasje:

Anbefalt minimumsstørrelse på emballasje:

For emballasje med svært liten plass:

For emballasje med svært liten plass:
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Tekst]

Tekst på Sorteringsmerker

Typografi

Fonten som brukes heter Inter og er tilgjengelig for gratis nedlasting. Den har god lesbarhet og er uten lisens. 

 • Inter Medium brukes på navn på avfallstypen. 
 • Navn på avfallstype skrives som egennavn med stor forbokstav.
Typografi

Plassering av navn på avfallstype

 • Høydeformat: navn på avfallstype plasseres midtstilt under farget felt.
 • Liggende format: navn på avfallstype plasseres venstrestilt til høyre for farget felt.
 • Navn på avfallstype skal alltid stå utenfor farget område med svart tekst på hvit bakgrunn.

Riktig plassering av tekst:

Riktig plassering av tekst:

Feil plassering av tekst (eksempler):

Feil plassering av tekst (eksempler):

Størrelse på tekst

Tekststørrelsen skal være lik på alle sorteringsmerker. Dette gjelder også kombinasjonsmerker og når teksten går over to linjer.

Riktig størrelse på tekst:

Riktig størrelse på tekst:

Feil størrelse på tekst (eksempler):

Feil størrelse på tekst (eksempler)

Tekst på emballasje

På emballasje benyttes ikke navn på avfallstype under sorteringsmerket. 

 • Sorteringsmerket ledsages av forklarende tekst som forteller hvordan emballasjen sorteres etter bruk. Navn på avfallstype(r) utheves. 
 • Det anbefales å bruke fonten Inter, men det er også tillatt å bruke samme font som ellers på emballasjen. 

Eksempler på Sorteringsmerker og forklarende tekst på emballasje:

Eksempler på Sorteringsmerker og forklarende tekst på emballasje.
[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/sorteringsmerker/bruk/slik-bruker-dere-sorteringsmerker-paa-emballasje/ title=Bli%20inspirert%20av%20hvordan%20andre%20har%20merket%20emballasjen][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]

Flere språk

Navn på avfallstypene finnes på flere språk, i tillegg til bokmål og nynorsk. Når det brukes flere språk under et Sorteringsmerke skal det skilles mellom språkene med ulik tykkelse på fonten: 

 • Hovednavn: Inter Medium
 • Oversettelser: Inter Regular

Sorteringsmerkene er oversatt til flere språk. Last ned

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//cms.sortere.no/wp-content/uploads/2024/02/LOOP_Oversettelser_oppdatert-per-2.2.2024-1.xlsx title=Last%20ned%20excelfil%20med%20alle%20oversettelser%20][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]

Eksempel på Sorteringsmerker med flere språk:

Eksempel på Sorteringsmerker med flere språk.
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Kombinasjonsmerker]

Kombinasjon av Sorteringsmerker

Kombinasjonsmerker

Dette er kombinasjonsmerker som er tillatt når ulike avfallstyper sorteres sammen. 

Kombinasjonsmerket for Glass- og metallemballasje:

 • Merket for glassemballasje skal alltid stå til venstre i kombinasjon med metallemballasje.
 • Tekst under kombinasjonsmerket: “Glass- og metallemballasje”.

Kombinasjonsmerker for Papp, Papir og Drikkekartong: 

 • Bruk sorteringsmerkene for Papp og Drikkekartong med teksten “Papp, papir og drikkekartong”. 
 • Bruk sorteringsmerket for Papp med teksten “Papp og papir” dersom det er for liten plass til kombinasjonsmerket over.

I andre situasjoner der avfallstyper sorteres sammen, benyttes separate Sorteringsmerker ved siden av hverandre. Regler for hvit kant gjelder også når flere separate merker brukes sammen.

Riktig bruk av kombinasjonsmerker:

Kombinasjonsmerker: Glass- og metallemballasje, papp og papir

Feil bruk av kombinasjonsmerker (eksempler):

Kombinasjon av Sorteringsmerker på emballasje

På emballasje skal det være mellomrom mellom merkene når mer enn ett merke benyttes.

Riktig bruk av mellomrom på emballasje med flere Sorteringsmerker:

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]

Bruken av Sorteringsmerker økes kontinuerlig og til stadig flere bruksområder. Dersom dere har innspill eller spørsmål, ta kontakt med oss i LOOP (sorteringsmerker@loop.no).