Sorteringsmerker: Om Sorteringsmerker

[sortere-general-page-title title=Om%20Sorteringsmerker][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Sorteringsmerkene%20skal%20bidra%20til%20%E5%20gj%F8re%20det%20enklere%20for%20folk%20%E5%20sortere%20avfallet%20sitt%20og%20er%20ett%20av%20flere%20tiltak%20for%20%E5%20n%E5%2065%20%25%20materialgjenvinning%20innen%202035.] [/sortere-general-lead]
[sortere-general-floating-block][/sortere-general-floating-block]

Sorteringsmerkene brukes hjemme, på jobb, i offentlig rom – og på emballasjen. Små og store produsenter merker emballasjen med Sorteringsmerker slik at det blir lett å kildesortere. De samme Sorteringsmerkene brukes av kommunale og private avfallsselskap når de merker avfallsbeholderne for innbyggere og kunder.

Skoler, sykehus, bibliotek, kontorer, byggeplasser, kantiner og andre virksomheter bruker Sorteringsmerkene på sine kildesorteringssystem. Sorteringsmerkene er universelt utformet og tilrettelagt for personer med nedsatt syn.

Sorteringsmerkene skaper en visuell bro mellom emballasje, avfallsposer, avfallsbeholdere og markedskommunikasjon.

Hvem driver Sorteringsmerker?

LOOP – stiftelsen for kildesortering og gjenvinning har ansvar for og driver Sorteringsmerkene. LOOP er en ideell stiftelse som skaper kommunikasjon og tjenester som gjør det enklere å kaste mindre og sortere mer. LOOP driver også Sortere og LOOP Miljøskole, og tilbyr kommunikasjonsmateriell til samarbeidspartnere i sin Verktøykasse.

Hvordan ble Sorteringsmerkene etablert?

Sorteringsmerkene ble innført i 2020 og bygger på det danske piktogramsystemet som ble lansert av Dansk Affaldsforening i 2017. Etableringen av den nasjonale merkeordningen for kildesortering ble initiert av Avfall Norge og LOOP, og utviklet gjennom et bredt samarbeid med over 50 aktører.

Dette sikret involvering og forankring i både den kommunale og den private delen av avfallsbransjen, blant returselskaper, produsenter og interesse- og næringslivsorganisasjoner. Returselskap og over 100 kommunale og private avfallsselskap finansierte etableringen av Sorteringsmerkene. Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet har også bidratt med støtte til merkeordningen.

Hvorfor felles Sorteringsmerker?

Å gjøre kildesortering så enkelt som mulig er viktig for å ta vare på ressursene og nå våre felles gjenvinningsmål. Felles Sorteringsmerker skaper et harmonisert system som forbrukere vil kjenne seg igjen i uansett hvor de er – hjemme, på jobb, hytta eller i det offentlige rom.