Sorteringsmerker: Bruk – Emballasje

[sortere-general-page-title title=Slik%20bruker%20dere%20Sorteringsmerker%20p%E5%20emballasje][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Felles%20Sorteringsmerker%20skaper%20gjenkjennelse%20p%E5%20tvers%20av%20bruksomr%E5der%2C%20fra%20emballasjen%20til%20avfallsbeholdere%2C%20leveringssteder%20og%20i%20offentlig%20rom.] [/sortere-general-lead]
[sortere-general-floating-block][/sortere-general-floating-block]

God og riktig merking øker sannsynligheten for at deres emballasje kildesorteres og materialgjenvinnes. Vi anbefaler å bruke Sorteringsmerker i farge for gjenkjennelse på tvers av flater, kombinert med veiledende informasjon til forbrukeren. Sorteringsmerker i svart (sekundærfarge) kan lett forveksles med Sorteringsmerket for restavfall, og øker sannsynligheten for at deres gjenvinnbare emballasje kastes akkurat her.

Vil dere være aller best i klassen? Plasser Sorteringsmerker og informasjon på forsiden av emballasjen. Dette gir et tydelig signal om at produsenten har fokus på sirkulær økonomi.

[general-link-block url=”https://sortere.no/sorteringsmerker/bestill-sorteringsmerker” title=”Bestill Sorteringsmerker for emballasje” description=””][/general-link-block]

Over halvparten av oss ser etter Sorteringsmerker på emballasjen når vi er usikre, og hele 9 av 10 ønsker at produkter og emballasje skal merkes med både Sorteringsmerker og veiledende informasjon.

[sortere-general-expanding-block title=Kort%20om%20regler%20for%20bruk%20av%20Sorteringsmerker%20p%E5%20emballasje ]
  • Det er ikke tillatt å gjøre endringer på Sorteringsmerkene. Plasser Sorteringsmerkene slik at det er lett å se, gjerne på forsiden av emballasjen.
  • Farge: Sorteringsmerkene skal brukes i farger. Hvis det av særskilte grunner ikke er mulig å bruke Sorteringsmerkene i primærfarge, som trykkbegrensninger på emballasje, kan de brukes i sekundærfarge.
  • Form: Sorteringsmerket skal alltid være kvadratisk. På emballasje er det ikke krav om hvit kant rundt Sorteringsmerket, men det skal brukes mellomrom ved bruk av flere merker. På emballasje er det anbefalt å bruke Sorteringsmerket i minimum 10×10 mm. For emballasje med liten plass kan Sorteringsmerker benyttes i 6×6 mm. 
  • Tekst: På emballasje benyttes ikke navn på avfallstype under Sorteringsmerket, men Sorteringsmerket ledsages av forklarende tekst som forteller hvordan emballasjen sorteres etter bruk. Navn på avfallstype(r) utheves. Det anbefales å bruke fonten Inter eller samme font som brukes ellers på emballasjen.

Se alle regler for bruk av Sorteringsmerker.

Lurer dere på hvordan deres emballasje skal kildesorteres og merkes riktig? Ta kontakt med produsentansvarsselskapet dere er medlem av, Grønt Punkt Norge eller Norsirk, for hjelp og veiledning.

[/sortere-general-expanding-block]

Bli inspirert av andre

God plassering

På salatemballasjen nedenfor er Sorteringsmerker plassert med farge på forsiden av emballasjen, noe som gjør det lett for forbrukeren å få med seg budskapet og bli minnet om kildesorteringen. Avokadobegeret har informasjon om kildesortering sentralt plassert på emballasjen. Den er godt synlig for forbrukeren og konkurrerer ikke med andre budskap.

Nyttig informasjon

Det er mange som er usikre på hva de gjør med korkene på drikkekartonger. På denne melkekartongen er det ingen tvil om hvordan den sorteres.

Når noe skal hit – og noe skal dit

Ofte består emballasjen av flere typer materialer som har ulike sorteringer. På yoghurtemballasjen under gis det god veiledende informasjon om hvilke deler av emballasjen som sorteres som hva.

Kort og presist

Den enkleste emballasjen å gjenvinne er den som er laget av ett materiale (monomateriale). Forbrukeren trenger da bare Sorteringsmerket i farge og kort tekst om sorteringen, som sjokoladeposen og kartongen til epler viser.

Sorteringsmerke for restavfall

Om emballasjen ikke kan materialgjenvinnes, brukes det svarte Sorteringsmerke for restavfall. Dersom andre Sorteringsmerker trykkes i svart på emballasje, kan disse forveksles med restavfallsmerket og øke sannsynligheten for at gjenvinnbar emballasje kastes feil.