Sorteringsmerker: Alle Sorteringsmerker

[sortere-general-page-title title=Alle%20Sorteringsmerker][/sortere-general-page-title]
[sortere-general-lead content=Her%20f%E5r%20dere%20full%20oversikt%20over%20alle%20de%2094%20offisielle%20Sorteringsmerkene%20som%20er%20utarbeidet.] [/sortere-general-lead]
[sortere-general-floating-block][/sortere-general-floating-block]

De vanligste merkene brukes på emballasje, avfallsbeholdere og i offentlige rom. Øvrige Sorteringsmerker brukes på gjenvinningsstasjoner og i næringslivet. Hver kategori har sin egen farge så det er lett å orientere seg i systemet. Se fargekoder nederst på siden.

[general-link-block url=”https://sortere.no/sorteringsmerker/bestill-sorteringsmerker” title=”Bestill Sorteringsmerker” description=”Få tilgang til alle filtyper og trykkeklare klistremerker.”][/general-link-block]

Alle Sorteringsmerker

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Bygg]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Elektronikk]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Farlig%20avfall]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Glass]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Matavfall]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Medisinsk%20utstyr%20og%20smittefarlig%20avfall]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Metall]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Natur]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Ombruk]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Papp%2C%20papir%2C%20kartong]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Plast]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Restavfall]
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Tre]
[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]

Fargekoder

Bruksområde:

• Pantone – Print

• CMYK – Print

• RGB – Web

• RAL – Folie/skilt

Matavfall

PMS 7482 C
CMYK 80 0 90 0
RGB 0 160 75
# 009C4B
RAL 6037
Pure Green

Plast

PMS 7656 C
CMYK 50 95 0 0
RGB 150 30 130
# 921E80
RAL 4008
Signal Violet

Papp/papir/
kartong
PMS 2185 C
CMYK 95 35 5 0
RGB 0 130 190
# 0080BA
RAL 5015
Sky Blue

Metall

PMS 444 C
CMYK 25 0 0 65
RGB 90 110 120
# 5A6E78
RAL 7031
Blue Grey

Glass

PMS 2401 C
CMYK 86 0 56 0
RGB 28 166 141
#1CA68D
RAL 6027
Light Green

Farlig avfall

PMS 485 C
CMYK 0 100 90 0
RGB 225 15 30
# DD0F1E
RAL 3020
Traffic Red

Restavfall

PMS Black 6 C
CMYK 20 20 20 100
RGB 20 20 20
# 141414
RAL 9005
Jet Black

Ombruk

PMS 376 C
CMYK 60 18 100 3
RGB 124 158 59
#819E3B
RAL 6018
Yellow Green

Bygg

PMS 2187 C
CMYK 95 55 5 40
RGB 0 75 130
# 004B80
RAL 5010
Gentian Blue

Tre

PMS 7560 C
CMYK 35 45 85 40
RGB 130 100 40
# 806428
RAL 8000
Green Brown

Elektronikk

PMS 144 C
CMYK 7 58 100 1
RGB 214 128 8
#D68008
RAL 2008
Bright Red Orange

Natur

PMS 349 C
CMYK 80 0 90 50
RGB 0 100 50
# 006432
RAL 6001
Emerald Green

Medisinsk og
smittefarlig avfall

PMS Yellow C
CMYK 0 5 90 0
RGB 255 255 0
#ffe100
RAL 1080

Utvikling av nye Sorteringsmerker

Den nasjonale ordningen med Sorteringsmerker er i kontinuerlig utvikling. Meld inn eventuelle behov til oss i LOOP (sorteringsmerker@loop.no).