Jobb: Spar penger på kildesortering

[sortere-general-page-title title=Spar%20penger%20p%E5%20kildesortering][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Kildesortering%20er%20avgj%F8rende%20for%20%E5%20ta%20vare%20p%E5%20milj%F8et%20og%20ressursene%20v%E5re.%20Ved%20%E5%20sortere%20avfallet%20v%E5rt%20riktig%2C%20bidrar%20vi%20til%20%F8kt%20materialgjenvinning%20og%20reduserer%20behovet%20for%20%E5%20hente%20ut%20nye%20ressurser.%A0] [/sortere-general-lead]
[sortere-general-lead content=I%20tillegg%20til%20at%20kildesortering%20bidrar%20positivt%20til%20milj%F8et%2C%20kan%20deres%20bedrift%20ogs%E5%20spare%20penger%20p%E5%20%E5%20kildesortere%20riktig.%20] [/sortere-general-lead]

Usortert avfall er dyrt å levere, og feilsortering kan også resultere i ekstra kostnader. Loven stiller også en rekke krav til bedrifter om kildesortering. Finn kortversjonen her.

Dette avfallet er ekstra lønnsomt å kildesortere

Se mer informasjon under hvert punkt.

Merk: Noen avfallstyper er omfattet av særskilte avtaler mellom returselskapet og avfallsselskapet og har i utgangspunktet ingen “varekostnad” dersom avfallet kildesorteres. Bedriften dekker da kun kostnader knyttet til transport, håndtering og oppbevaring, inkludert kostnader til HMS.