Jobb: Ta i bruk Sorteringsmerker på arbeidsplassen

[sortere-general-page-title title=Ta%20i%20bruk%20Sorteringsmerker%20p%E5%20arbeidsplassen%20][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=De%20nasjonale%20sorteringsmerkene%20gj%F8r%20det%20enkelt%20%E5%20kildesortere%20uansett%20om%20du%20er%20hjemme%2C%20p%E5%20jobb%2C%20i%20butikken%20eller%20p%E5%20reise.] [/sortere-general-lead]

Sorteringsmerkene er tatt i bruk over hele landet og alle norske innbyggere ser dem på avfallsdunkene når de kildesorterer hjemme. På emballasjen blir sorteringsmerkene brukt for å gjøre det enkelt å kildesortere. En felles merke- og fargebruk over hele landet og i hele verdikjeden gir en tydelig kommunikasjon og en felles formidling om kildesortering.
Helhetlig, tydelig og lett forståelig merking gjør det enklere å kildesortere – også på arbeidsplassen. Sorteringsmerkene kan brukes både til å merke beholdere der ansatte kildesorterer, og i kommunikasjon med ansatte. Programmet Sortere på jobb gir en innføring i hvordan dere kan lykkes med kildesortering på arbeidsplassen, og hvordan sorteringmerkene kan tas i bruk.

Bestill Sorteringsmerker

Vi ønsker at så mange som mulig tar i bruk merkene, og det er enkelt å få tilgang. 

Sorteringsmerkene er tilgjengelig i flere formater.

Alle offentlige og private virksomheter som ikke er avfallsselskap, kan bestille sorteringsmerkene kostnadsfritt (avfallsselskap betaler et fast årlig beløp for bruk av merkeordningen). 

Reglene for bruk av Sorteringsmerker skal sikre konsekvent bruk med best mulig lesbarhet og gjenkjennelse på tvers av bruksområder. Den enkelte aktør som bruker sorteringsmerkene er ansvarlig for å følge reglene.

[general-link-block url=”https://sortere.no/sorteringsmerker/bestill-sorteringsmerker” title=”Bestill Sorteringsmerker” description=”Få tilgang til alle filtyper og trykkeklare klistremerker.”][/general-link-block]

Hovedregler for bruk av Sorteringsmerker

  • Farge: Sorteringsmerkene skal brukes i farger (hver kategori har sin egen farge). 
  • Form: Sorteringsmerket skal alltid være kvadratisk med hvit kant rundt merket. 
  • Tekst: Tekst plasseres utenfor farget felt, som navn på avfallstypen eller veiledende tekst. 
  • Det er ikke tillatt å gjøre endringer på sorteringsmerkene.

[general-link-block url=”https://sortere.no/sorteringsmerker” title=”Regler” description=”Alle regler for bruk av Sorteringsmerker.”][/general-link-block]