Jobb: Sortere på jobb – 5 steg for å lykkes med kildesortering

[sortere-general-page-title title=Sortere%20p%E5%20jobb%20-%205%20steg%20for%20%E5%20lykkes%20med%20kildesortering][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Kildesortering%20p%E5%20arbeidsplassen%20er%20l%F8nnsomt%2C%20gir%20bedre%20arbeidsmilj%F8%2C%20bygger%20omd%F8mme%20og%20s%F8rger%20for%20at%20bedriften%20f%F8lger%20loven.%20Her%20finner%20dere%20verkt%F8y%20og%20tips%20for%20%E5%20lykkes.%A0] [/sortere-general-lead]

Kildesortering er et viktig og synlig tiltak i bedriftens bærekraftsarbeid. Det er også lovpålagt med kildesortering på arbeidsplassen, og lovene skjerpes stadig. Det er ikke uten grunn. Skal vi ha nok ressurser i fremtiden er kildesortering og gjenvinning helt nødvendig. Kildesortering handler om å bruke ressursene smartere – og å gjenvinne dem slik at de kan brukes på nytt. Og på nytt. 

“Sortere på jobb” er et program for å lykkes med kildesortering på arbeidsplassen, for bedrifter og eiendomsbesittere. Programmet hjelper dere å få på plass en velfungerende kildesorteringsløsning, og ikke minst, sørge for å få med dere alle involverte. Vi anbefaler å kjøre hele programmet, men det er også mulig å bruke trinnene hver for seg.

Etter å ha innført Sortere på jobb har vi fått etablert et enkelt og forståelig system for kildesortering. Dette er avgjørende, spesielt på vår arbeidsplass der det stadig er nye ansikter. I tillegg gir det et pent og profesjonelt inntrykk som viser vårt engasjement for miljøet.

Ørjan Arvola, General Manager Factory Tøyen

1. Start med å få god oversikt

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Kartlegg%20avfallet]

En kartlegging av dagens situasjon kaller vi en nullpunktsmåling. Dette gir et godt utgangspunkt for å sette seg mål, iverksette tiltak og vurdere resultater underveis. 

Start med å få oversikt over dagens kildesorteringsløsninger. Hva slags avfall er det mulig å sortere på de ulike stedene i bygget? Gå strukturert gjennom alle rom, også kontorplasser, fellesarealer og avfallsrom. 

Gjennomfør deretter en plukkanalyse. Dette er en målemetode for å finne ut hva slags avfall dere produserer og hvordan det blir sortert. Gjennom plukkanalysen finner dere ut hvor mye dere sorterer i dag, hvilke avfallstyper dere sorterer feil og hva som kan sorteres bedre. 
Dere kan gjøre en enkel plukkanalyse selv ved å gå gjennom avfallet fra en kort periode (for eksempel se på avfallet fra tre vanlige arbeidsdager).  Ønsker dere hjelp og en profesjonell plukkanalyse, kan dere kontakte avfallsselskapet deres eller finne et i oversikten her.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Spar%20penger%20p%E5%20kildesortering]

Flere avfallstyper er omfattet av særskilte avtaler mellom returselskapet og avfallsselskapet og har i utgangspunktet ingen “varekostnad” dersom avfallet kildesorteres.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=F%E5%20oversikt%20over%20innkj%F8p]

Kartlegg kontorrekvisita, utstyr og matleveranser dere (og/eller leietakere) kjøper inn. Dette vil si noe om hvilke typer avfall som produseres, og om det er mulig å redusere avfallet ved å endre innkjøpsmønster. For eksempel dersom lunsjmaten leveres i engangsemballasje, eller det blir mye papp etter kveldsjobb og take-away pizza. Kan innkjøpene endres? Finnes det alternativer som tilbyr flergangsemballasje for take away?

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Samarbeid%20med%20avfallsselskapet]

Få hjelp av de som henter avfallet til å finne ut hvilke avfallstyper det er hensiktsmessig å sortere ut og hvordan hentingen kan legges opp. Be om dokumentasjon på hvordan avfallet gjenvinnes og undersøk muligheten for å få jevnlige rapporter.

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]

2. Involver nøkkelpersoner og få innsikt

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Involver%20alle%20servicetjenester]

Få med dere personell innen alle servicetjenester fra starten av, som renholdere, vaktmester og kantinepersonell. Involvering og oppfølging er avgjørende for at avfallet blir håndtert riktig hele veien, helt ned til avfallsrommet og til de som henter avfallet. Start dialogen før dere innfører systemet og legg en plan for kontinuerlig dialog og jevnlig oppfølging.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Gj%F8r%20observasjoner%20og%20intervjuer]

Gjennomføring av observasjoner og korte intervjuer av ansatte vil gi god innsikt og forståelse av hvordan dagens system oppleves. Observasjoner anbefales for å få innsikt i atferd og forstå hvorfor folk sorterer feil. Kanskje plasten ikke blir skylt fordi avfallsbeholderne er plassert for langt unna en vask? Eller fordi beholderne er dårlig merket?

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Finn%20ut%20hvilket%20avfall%20dere%20trenger%20system%20for%A0]

Fokuser på avfallstyper som det er lovpålagt å kildesortere og det avfallet det er mest av. Alle bedrifter er pålagt å kildesortere mat-, plast, plastemballasje og hageavfall i tillegg til farlig avfall. Papp og papir er for eksempel noe de fleste har mye av. Husk også på de små tingene som kan skape problemer om de havner på feil sted, som batterier, lyspærer og småelektronikk.

Fra juni 2024 kan papp, papir og glass- og metallemballasje også bli lovpålagt. Tilsvarende for tekstilavfall fra 2025.

Finn informasjon om kildesortering av ulike avfallstyper.

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]

3. Lag et godt system

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Finn%20avfallsutstyr%20som%20dekker%20behovene]

Valg av avfallsløsninger avhenger av hva slags avfall dere skal sortere og mengdene. Bruk gjerne beholdere dere allerede har. Skulle dere trenge noe nytt, finnes det mye å velge mellom – alt fra pene beholdere i kontorlokalene til praktiske sekkestativ og smarte komprimatorer til lager og avfallsrom. Involver gjerne interiørarkitekter ved behov for å ivareta både det funksjonelle og det estetiske.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Plasser%20avfallsbeholderne%20smart]

For å oppnå gode resultater innføres samme system for hele bygget. Plasser avfallsbeholdere der avfallet oppstår, slik at det blir så enkelt som mulig å sortere avfallet. Dette kan være i fellesarealer, ved kopimaskinen eller lunsjområdet. Har dere flere beholdere på rekke og rad, med ulike sorteringer, “tvinger” dere  de ansatte til å ta stilling til kildesorteringen. Sørg for at beholderne har samme rekkefølge alle steder de plasseres på bygget. Plasser dem gjerne i nærheten av en vask, slik at emballasjen kan skylles før den sorteres.  

For å øke kildesorteringen, er det lurt å gjøre veien lengre til restavfallet. Ta bort avfallsbeholdere ved kontorpultene for å unngå “restavfallsfella”.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Merk%20beholderne%20med%20sorteringsmerker]

Merk alle avfallsbeholdere med nasjonale sorteringsmerker slik at det blir tydelig og enkelt å vite hva som skal sorteres hvor. Også på avfallsrommet. Bruk merkene i farger med tekst. Sorteringsmerker skal sikre et helhetlig inntrykk med best mulig gjenkjennelse på tvers av bruksområder. Avfallsbeholderne får samme merking som de ansatte finner igjen på emballasjen de sorterer.

Bestill sorteringsmerker. Dere får også tilgang til trykkeklare filer som gjør det lett å bestille klistremerker fra trykkeri. 

Har virksomheten et internasjonalt miljø som har behov for å formidle på flere språk? Oversettelser av sorteringsmerkene.

Heng opp plakater over avfallsbeholderne

Ryddige og oversiktlige plakater som forteller hva som skal sorteres hvor plasseres over avfallsbeholderne. Innholdet på plakatene bestemmes ut fra hva slags avfall dere skal sortere. Under plukkanalysen (steg 1) og gjennom intervjuer og observasjoner (steg 2) fant dere ut hvilket avfall dere har mest av og hva som er vanskelig for ansatte å sortere. Bruk kunnskapen dere har fått til å lage gode, veiledende plakater.

Anbefalt innhold på hver plakat:

  • Sorteringsmerke (samme som på avfallsbeholderen).
  • Bilde av typisk avfall som skal i denne beholderen.

Liste med det vanligste avfallet som skal i denne beholderen.

Ønsker dere ferdige plakater? Kontakt Norsk Gjenvinning, Franzefoss eller hør med ditt avfallsselskap om de tilbyr Sortere på jobb-programmet.

Se oversikt avfallsselskap 

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]

4. Få med alle ansatte

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Lansering%20av%20Sortere%20p%E5%20jobb]

Det er viktig å få alle med fra starten. Arranger en hyggelig og sosial lansering, eller kick-off, for alle på bygget der dere presenterer det nye systemet. Ha gjerne en sorteringskonkurranse, som er en leken og underholdende måte å få de ansatte til å engasjere seg på. Med premier selvfølgelig. Svarene vil også gi en pekepinn på hva de ansatte synes er lett og vanskelig.
Her finner du en fiks ferdig Kahoot til lansering.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Kommuniser%20gjennom%20digitale%20kanaler]

Bruk de kommunikasjonskanalene dere vet når best ut, som e-post, intranett eller digitale oppslagstavler. Ha dialog med miljøansvarlige og driftsledelse på bygget før informasjonen sendes ut. 

Har dere intranettside anbefales det å lage en egen informasjonsside om Sortere på jobb. Her kan ansatte bli oppdatert på sorteringsgrad, typiske feilsorteringer – og ikke minst, hvor mye bedre det går! 

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Bruk%20lokalene%20og%20sosiale%20m%F8teplasser]

Lag enkle informasjonsark med sorteringsstatus som forteller hvordan det går med kildesorteringen i bedriften. Disse kan spres i kantinen og i fellesområder, både ved oppstart og underveis. Sorteringsstatusen vil sette i gang diskusjoner, øke fokus på kildesortering og ha en motiverende effekt. Bruk sorteringsmerkene på informasjonsarkene, slik at det blir en tydelig kobling til kildesorteringssystemet. Typisk innhold kan være  “Hurra! Vi har gått fra 48% til 56% riktig sortering” og “Topp 3 vi kan bli bedre til å sortere”. 

Utnytt plassen rundt avfallsbeholderne til plakater for å fortelle om resultater fra plukkanalyser, status og bedriftens mål.

Eksempel: 

Hvert kast teller! 

<Navn bedrift> har satt mål om å øke kildesorteringsgraden fra xx% til xx%. Sammen tar vi vare på naturen og bruker ressursene smartere. er

Takk for at du bidrar!

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]

5. Mål resultat og gjør tilpasninger

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Gjennomf%F8r%20ny%20plukkanalyse]

For å dokumentere og se endringer, anbefales en ny plukkanalyse tre til seks måneder etter at dere har innført nytt system. Bruk funn fra plukkanalysen aktivt i kommunikasjonen med ansatte, spesielt med fokus på hva dere har fått til sammen (større utskiftninger av ansatte/leietakere kan påvirke resultatene).

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Gj%F8r%20nye%20observasjoner%20og%20intervjuer]

Gjør nye observasjoner og intervjuer/undersøkelser blant ansatte for å finne ut hvordan de bruker kildesorteringssystemet. Hvordan opplever ansatte systemet? Hva liker de? Er det noe som ikke fungerer? Hva kan endres? Er det kildesortering av avfall de er usikre på?

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Gj%F8r%20tilpasninger]

Gjør en vurdering av system og kommunikasjon ut fra funn i plukkanalyser, intervjuer og observasjoner. Er tekstene på plakatene forståelige? Er plasseringen av avfallsdunkene optimal? Er kommunikasjonen tilstrekkelig? Er det kommet mange nye ansatte eller leietakere? Gjør tilpasninger.

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]