Jobb: Hovedside

Programmet Sortere på jobb hjelper dere å innføre en velfungerende kildesorteringsløsning, samtidig som dere oppfyller lovpålagte krav.

5 steg for å lykkes med kildesorteringen

Programmet Sortere på jobb hjelper dere å innføre en velfungerende kildesorteringsløsning, samtidig som dere oppfyller lovpålagte krav.

Kildesortering på jobb

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//mailchi.mp/loop/vi-lanserer-sortere-for-bedrifter-10699905%3Fe%3D%5BUNIQID%5D title=L%E6r%20om%20kildesortering%A0i%20virksomheter%20%u2013%20meld%20deg%20p%E5%20webinar%21][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/jobb/oversikt-over-avfallstyper/ title=Slik%20sorterer%20dere%20ulike%20typer%20avfall][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/jobb/finn-avfallsselskap/ title=Finn%20avfallsselskap][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/jobb/spar-penger-paa-kildesortering title=Spar%20penger%20p%E5%20kildesortering][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]

[general-link-block url=”https://sortere.no/jobb/lover-og-regler-for-avfall” title=”Lover og regler” description=”Dette trenger dere vite om lover og regler for kildesortering.”][/general-link-block]

Bestill Sorteringsmerker

Bestill Sorteringsmerker

Ta i bruk den nasjonale merkeordningen for kildesortering i bedriften.

Slik sorterer dere ulike typer avfall på arbeidsplassen

[sortere-general-waste-type-icons id_1=75 id_2=104 id_3=37 id_4=Alle url_2=https%3A//sortere.no/jobb/avfallstype/Plastemballasje/104 url_4=https%3A//sortere.no/jobb/oversikt-over-avfallstyper name_2=Plastemballasje ][/sortere-general-waste-type-icons]