Jobb: Produkttype-template

[sortere-product-waste-icons][/sortere-product-waste-icons]

[sortere-product-title][/sortere-product-title]
[sortere-product-description][/sortere-product-description]

[sortere-product-waste-type-link][/sortere-product-waste-type-link]