Hva skjer etter du har sortert batteri?

[sortere-general-page-title title=Hva%20skjer%20etter%20du%20har%20sortert%3F][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=N%E5r%20du%20g%E5r%20ut%20med%20s%F8pla%20om%20morgenen%20st%E5r%20avfallsdunken%2C%20som%20var%20full%20i%20g%E5r%20kveld%2C%20tom%20og%20klar%20for%20nye%20poser.%20Hva%20har%20egentlig%20skjedd%3F%20N%E5r%20avfallet%20hentes%20hjemme%20hos%20deg%2C%20begynner%20det%20reisen%20gjennom%20et%20komplekst%20og%20fascinerende%20system.] [/sortere-general-lead] [sortere-general-dropdown-menu ] [/sortere-general-dropdown-menu] [sortere-general-lead content=Hvert%20hjem%20i%20Norge%20har%20i%20snitt%20rundt%2070%20batterier%20i%20ulik%20elektronikk%20og%20elektrisk%20utstyr%2C%20og%20disse%20inneholder%20mange%20ulike%20sjeldne%20og%20verdifulle%20r%E5stoff.%20Hva%20skjer%20etter%20du%20har%20levert%20de%20inn%20p%E5%20butikken%20og%20hvordan%20blir%20r%E5stoffene%20gjenvunnet%3F] [/sortere-general-lead]

Hvorfor er det viktig å gjenvinne batteri?

Å gjenvinne batterier gir: 

  • Redusert etterspørsel etter råstoffene batterier lages av. Mange av disse råstoffene, som sink, kadmium, litium og kobolt, er det begrenset av. De finnes ikke i Norge og hentes ut fra gruver, en prosess som gir store klimagassutslipp og ødelegger naturområder. 
  • Sikker håndtering av miljøgifter. Når batterier gjenvinnes, tas det forsvarlig hånd om miljøskadelige stoffer på godkjente gjenvinningsanlegg.

Hvordan gjenvinnes batteriene?

Batterier kan leveres inn til over 20.000 steder i Norge, som dagligvarebutikker og gjenvinningsstasjoner. Batteriene blir hentet og fraktet med tog eller trailer til et sentralt sorteringsanlegg i Norge. Til disse anleggene kommer også innebygde batteri fra elektronikk, som fra radioer og lekebiler. 

Batterier er bygd opp og satt sammen på ulike måter. På sorteringsanleggene blir de kvalitetssikret og sortert etter hvordan batteriene er bygd opp (på fagspråket sier vi at de blir sortert etter kjemisk sammensetning). Hver enkelt type kjemiske sammensetning krever egen behandling videre.

Når batteriene er sortert, sendes de med båt eller trailer til godkjente anlegg for gjenvinning av batterier i Europa. Når batteriene kommer til gjenvinningsanleggene blir de først ladet ut, nøytralisert, kvernet opp og sortert. For å trekke ut råstoffene blir ulike metoder benyttet som kjemisk behandling, vindsikt og vakuum. Råstoff som hentes ut fra batterier er blant annet plast, bly, renset og behandlet syre, sink, kadmium, nikkel og kobolt. Noen av råstoffene er sjeldne og finnes bare i svært begrensede mengder. 

Batteriretur Fredrikstad (foto: Marianne Heggenhougen)

Hva blir batteriene til? 

Råstoffene som gjenvinnes fra batterier spenner bredt. Dette er noen eksempler på hva råstoffene blir brukt til videre:

  • Plasten som hentes ut fra batterikassen i blybatterier smeltes og blir til granulat – små plastbiter som brukes i nye produkter som hagemøbler eller isskraper
  • Bly fra kasserte blybatterier (bilbatteri) går inn i produksjon av nye blybatterier
  • Renset og behandlet syre fra blybatterier brukes til nye batterier eller for eksempel i vaskemidler 
  • Sink kan brukes i nye batterier, til korrosjonsbeskyttelse eller pigment i maling og i metallegeringer
  • Kadmium brukes blant annet i stålindustrien som rustbeskyttende belegg på jern og stål, og til nye nikkel-kadmium batterier. 
  • Nikkel og kobolt blir brukt til metallegeringer i stålindustrien
[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/hvorfor/hvorfor-er-vi-opptatt-av-de-brukte-batteriene-dine/ title=Hvorfor%20er%20vi%20s%E5%20opptatt%20av%20de%20brukte%20batteriene%20dine%3F][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/avfallstype/Batteri/9 title=Slik%20sorterer%20og%20leverer%20du%20batteri][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]