Få mottak for fritidsbåter på egne hjemmesider

[sortere-general-page-title][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=B%E5tkartet%20viser%20hvor%20%F8delagte%20sm%E5%20og%20store%20fritidsb%E5ter%20kan%20leveres%20inn.%20Dette%20er%20en%20enkel%20plug%20and%20play-l%F8sning%20som%20gj%F8r%20at%20b%E5tforeninger%2C%20havner%20og%20andre%20interesserte%20kan%20legge%20inn%20kartet%20p%E5%20sine%20nettsider.] [/sortere-general-lead]

Når løsningen legges ut på egne hjemmesider er det viktig å understreke at båteiere må ta kontakt med mottaket før levering.

Slik får dere inn i kartoversikten på egne hjemmesider

  1. Kopier denne koden:
<div id="sortere-boats-map" style="width: 100%; height: 600px"></div>
<script type="text/javascript" src="https://sortere.no/boatsmap" defer></script>

2. Lim inn koden i egen publiseringsløsning. Vi anbefaler å ikke endre på koden – den er tilpasset til ulike skjermer (responsiv).

Slik vil løsningen se ut når dere har lagt den på egne sider