Det må du nesten bare drite i

[sortere-general-page-title ][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Visste%20du%20at%20ting%20som%20kastes%20i%20toalettet%20ikke%20bare%20skaper%20problemer%20i%20avl%F8psnettet%2C%20men%20ogs%E5%20kan%20havne%20ute%20i%20havet%20eller%20naturen%3F%20Her%20gir%20vi%20deg%20svaret%20p%E5%20hva%20som%20skal%20kastes%20hvor%20og%20hva%20som%20kan%20skje%20n%E5r%20ting%20som%20snus%2C%20bind%20eller%20v%E5tservietter%20spyles%20ned%20i%20toalettet.] [/sortere-general-lead]
Unngå å kaste ting i toalettet. Dette skaper problemer i avløpsnettet og kan også ende opp med å havne ute i havet eller i naturen.

Kast ting i søpla, ikke i toalettet

Vi ønsker ikke å kaste ting i toalettet som skaper problemer. Hele 9 av 10 har søppelbøtte på badet (eller rett i nærheten), likevel tar toalettet imot mye som egentlig hører hjemme i restavfallet. For eksempel linser, snus og tamponger. Utfordringen er at vi ikke har nok kunnskap om hva som kan og ikke kan kastes i toalettet, og hvilke konsekvenser det har. 

Mer om kampanjen hos Hold Norge Rent.

Litt matfett her og en tampong der – gjør det noe da?

Matfett, våtservietter og annet avfall som blir skylt ned i toalett og vask skaper problemer i avløpsnettet. Alt dette binder seg sammen til solide propper, som tetter rør eller fester seg i pumper. På grunn av dette ender mye plast og annet avfall opp i havet. Så,

Tenkt til å kaste ting i toalettet? Det må du nesten bare drite i. Avfall fra toalettet forårsaker propper i avløpssystemet og kan forurense havet.

Den enkle løsningen på disse problemene?
Gjør som 9 av 10 og sett en søppelbøtte på badet – og bruk den.

[sortere-general-expanding-block title=Hva%20skjer%20egentlig%20med%20det%20man%20spyler%20ned%20i%20do%3F%3Cbr%3E description=Vannet%20og%20det%20du%20har%20spylt%20ned%20sendes%20gjennom%20et%20ledningsnett%20til%20et%20renseanlegg.%20For%20%E5%20f%E5%20avl%F8psvannet%20hele%20veien%20er%20det%20flere%20pumpestasjoner%20i%20avl%F8psnettet%20som%20driver%20vannet%20videre.%20V%E5tservietter%20og%20bind%20som%20spyles%20ned%20i%20toalettet%20surrer%20seg%20ofte%20fast%20i%20disse%20pumpene%20og%20f%F8rer%20til%20pumpestans.%20Varer%20pumpestansen%20lenge%20kan%20det%20f%F8re%20til%20overl%F8p.]

Vannet og det du har spylt ned sendes gjennom et ledningsnett til et renseanlegg. For å få avløpsvannet hele veien er det flere pumpestasjoner i avløpsnettet som driver vannet videre. Våtservietter og bind som spyles ned i toalettet surrer seg ofte fast i disse pumpene og fører til pumpestans. Varer pumpestansen lenge kan det føre til overløp.

Overløp er “rømningsveier” for avløpsvannet i kloakken. Er det pumpestans, kraftig regnvær eller tette rør i avløpsnettet, trenger vannet et sted å renne ut for at det ikke skal komme opp igjen av toalettet ditt hjemme. Dette urensede avløpsvannet, med søppelet folk skyller ned, renner ut i dypet på sjøen og i bekker, elver og strandsoner. Dette kan ha store konsekvenser for natur og miljø, både på kort og lang sikt. 

Søppelet som kommer seg forbi pumpene og hele veien til renseanlegget kan bli stoppet av rister. I hele landet samler og leverer renseanleggene hvert år mange tusen tonn oppsamlet søppel fra avløpsnettet, og leverer til avfallsselskaper for videre håndtering. Dette blir dyrt i lengden, noe vi innbyggere betaler for. Men ristene klarer ikke fange opp hver minste lille ting som flyter i avløpsvannet. Biter av kontaktlinser, bitte små plastbiter og annet smått søppel greier ikke ristene fange opp og blir med det rensede vannet ut i havet. 

Les mer om alt dette hos Norsk Vann

[/sortere-general-expanding-block]

Slik håndterer du avfall på badet

Her ser du noen produkter som ofte havner i toalettet og vasken. Klikk deg inn på bildene for å få svaret på hvor du skal kaste det, hvordan du kan kaste mindre av det og hvorfor ting som tanntråd, bind og lo fra tørketrommelen din kan skape problemer i avløpsnettet.

Ikke kast ting i toalettet, ikke våtservietter heller! Disse setter seg enkelt fast i avløpssystemet og kan skape propper.
Ikke kast ting i toalettet, ikke kondomer heller! Disse forsøpler avløpssystemet og kan også ende opp ute i havet eller i naturen.
Ikke kast ting i toalettet, ikke hår heller! Disse bidrar til å skape propper i avløpssystemet. Kast det heller i søpla.
Ikke kast ting i toalettet, ikke kontaktlinser heller! Disse forsøpler avløpssystemet og ender fort opp ute i havet eller naturen.
Ikke kast lo fra tørketrommel i do! Disse forsøpler avløpssystemet og ender fort opp ute i havet eller naturen.
Ikke kast ting i toalettet, ikke fett fra matlaging heller! Dette stivner i avløpssystemet i lager store propper.
Matrester skal ikke i do! Dette skal kastes i søpla.
Ikke kast ting i toalettet, ikke sigarettstumper heller! Dette kan ende opp i havet eller naturen til slutt.
Ikke kast snus i toalettet! De ender opp som avfall i avløpssystemet, kast de heller i søpla.
Ikke kast ting i toalettet, ikke bind og tamponger heller! De ender opp som avfall i avløpssystemet, kast de heller i søpla.
Ikke kast ting i toalettet, ikke bind og tamponger heller! De ender opp som avfall i avløpssystemet, kast de heller i søpla.
Ikke kast ting i toalettet, ikke tanntråd heller! Det ender opp som avfall i avløpssystemet, kast det heller i søpla.

Informasjonen er utarbeidet av

Med støtte fra Handelens Miljøfond som et ledd i deres arbeid med å redusere plastforsøpling.

Det er viktig at vi alle gjør en jobb for å minimere mengden søppel som blir kastet i toalettet.

[sortere-general-file-link-list]
[/sortere-general-file-link-list] [sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/hvordan-redusere/ title=Bytt%20til%20flergangs%20p%E5%20badet][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/5forhvalen/ title=Plukk%20%235forhvalen%20og%20rydd%20verdens%20hav%20p%E5%20farta][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]