Tekstilinnsamling i Stavanger (prøveprosjekt)

[sortere-general-page-title ][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=I%20Hundv%E5g%20kj%F8res%20det%20et%20pr%F8veprosjekt%20for%20innsamling%20av%20tekstiler%2C%20kl%E6r%20og%20sko.%20Du%20leverer%20disse%20til%20innsamlingsboksene%20for%20tekstiler%2C%20eller%20bestiller%20henting%20hjemme.%20Pr%F8veprosjektet%20g%E5r%20fra%201.%20februar%20til%201.%20oktober%202023.] [/sortere-general-lead]

Slik gjør du det

 • Sørg for at alt er rent og tørt før du sorterer
 • Legg brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko sammen i en bærepose. Merk gjerne posen med “Tekstiler”
 • Legg sko i en egen pose før du legger dem i posen
 • Knyt dobbel knute slik at sekken/posen blir helt tett og tekstilene ikke blir våte.
 • Lever tekstilene til en av innsamlingsboksene for tekstiler i Hundvåg, eller bestill henting av tekstilene hjemme hos deg.

Merk: det er innsamlingsbokser for tekstiler i Hundvåg som er med i prøveprosjektet. Øvrige innsamlingsbokser i Stavanger er ikke med i prøveprosjektet.

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/kart/kommune/Stavanger title=Finn%20innsamlingsbokser%20for%20tekstiler%20i%20Hundv%E5g][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//www.hentavfall.no/rogaland/ title=Bestill%20henting%20hjemme%20hos%20deg][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/tekstilpilot/ title=Mer%20om%20det%20nasjonale%20pr%F8veprosjektet][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]

Alle tekstiler, klær
og sko

Typiske ting du sorterer:

 • Klær som kan brukes om igjen av andre
 • Klær som enkelt kan repareres; mangler en knapp, har en løsnet søm eller har et lite hull
 • Brukbare sko
 • Brukbart sengetøy
 • Brukbare håndklær, gardiner, pledd og duker
 • Klær med flekker som ikke går av i vask
 • Utslitte klær
 • Klær med hull
 • Tynnslitte sengetøy og håndklær.
 • Ødelagte, utslitte og enslige sko

Dette lurer mange på

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Hva%20gj%F8r%20du%20med%20det%20som%20ikke%20kan%20leveres%20som%20tekstiler%3F]

Det er ikke alle typer tekstiler som leveres i tekstilinnsamlingen. Dette gjør du med disse:

 • Våte og tilgrisede tekstiler: kastes i restavfallet.
 • Fiberduk til hage: kastes i restavfallet.
 • Vegg til vegg-tepper: leveres på gjenvinningsstasjon som brennbar rest
 • Madrasser og overmadrasser: leveres på gjenvinningsstasjon som brennbar rest
 • Store gulvtepper: leveres på gjenvinningsstasjon som brennbar rest
 • Møbler med tekstiler på: leveres på gjenvinningsstasjon som brennbar rest
 • Tekstiler tilsølt av sterke kjemikalier: leveres som farlig avfall
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Hva%20betyr%20det%20at%20tekstilene%20m%E5%20v%E6re%20rene%20n%E5r%20de%20leveres%3F]

“Rene” betyr ikke at tekstilene må være nyvasket eller flekkfrie. Det viktigste er at de ikke skitner til eller setter lukt i andre tekstiler.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Hva%20gj%F8r%20jeg%20med%20tilbeh%F8r%20og%20leker%3F]

Alt av vesker, belter, hodeplagg og annet klestilbehør leveres som tekstiler. Det gjelder også leker og bamser som er laget av tekstiler.
Tekstiler, sko og leker med lyd og lys leveres som elektronikk på en butikk som selger tilsvarende produkt eller til nærmeste gjenvinningsstasjon.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Hva%20kan%20%F8delagte%20tekstiler%2C%20kl%E6r%20og%20sko%20brukes%20videre%20til%3F]

Mesteparten av det som samles inn gå til materialgjenvinning. Tekstilene blir gjenvunnet til fiber som går inn i produksjonen av nye tekstiler. Ødelagte tekstiler blir i stor grad brukt til nye produkter i bilindustrien og byggebransjen (isolasjon og plater).

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]