Tekstilinnsamling i Bergen (prøveprosjekt)

[sortere-general-page-title title=Tekstilinnsamling%20i%20Bergen%20%28pr%F8veprosjekt%29][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=P%E5%20Ask%F8y%20og%20i%20bydelene%20Arna%20og%20%C5sane%20kj%F8res%20det%20et%20pr%F8veprosjekt%20for%20innsamling%20av%20brukbare%20og%20%F8delagte%20tekstiler%2C%20kl%E6r%20og%20sko.%20Du%20leverer%20disse%20i%20ulike%20poser%20til%20gjenvinningsstasjonen%20p%E5%20Ask%F8y%20eller%20i%20Salhusveien%20%28disse%20gjenvinningsstasjonene%20er%20med%20i%20pr%F8veprosjektet%29.%20Pr%F8veprosjektet%20g%E5r%20fra%201.%20februar%20til%2030.%20september.] [/sortere-general-lead]

Slik gjør du det:

 • Sørg for at alt er rent og tørt før du sorterer.
 • Legg tekstiler, klær og sko som kan brukes om igjen i egen pose.
 • Legg de ødelagte tekstilene, klærne og skoene i en annen pose. Merk gjerne disse posene med “Ødelagt”, slik at du husker hvilke dette er når du leverer.
 • Legg sko i en egen pose før du legger dem i posene.
 • Knyt dobbel knute slik at posene blir helt tette.
 • Lever posene til gjenvinningsstasjonen på Askøy eller Salhusveien.

[sortere-general-file-link-list]
[sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/kart/kommune/Ask%25C3%25B8y/tipe/4811 title=Finn%20gjenvinningsstasjonen%20p%E5%20Ask%F8y][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/kart/kommune/Bergen/tipe/1363 title=Finn%20gjenvinningsstasjonen%20i%20Salhusveien][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/tekstilpilot%23vurdering title=Brukbart%20eller%20%F8delagt%3F][/sortere-general-list-link-element] [sortere-general-list-link-element url=https%3A//sortere.no/tekstilpilot/ title=Mer%20om%20det%20nasjonale%20pr%F8veprosjektet][/sortere-general-list-link-element]
[/sortere-general-file-link-list]

Tekstiler, klær
og sko

Typiske ting du sorterer:

 • Klær som kan brukes om igjen av andre
 • Klær som enkelt kan repareres; mangler en knapp, har en løsnet søm eller har et lite hull
 • Brukbare sko
 • Brukbart sengetøy
 • Brukbare håndklær, gardiner, pledd og duker

Ødelagte tekstiler, klær og sko

Typiske ting du sorterer:

 • Klær med flekker som ikke går av i vask
 • Utslitte klær
 • Klær med hull
 • Tynnslitte sengetøy og håndklær.
 • Ødelagte, utslitte og enslige sko

Dette lurer mange på

[sortere-general-accordion]
[sortere-general-accordion-element title=Hva%20gj%F8r%20du%20med%20det%20som%20ikke%20kan%20leveres%20som%20tekstiler%3F]

Det er ikke alle typer tekstiler som leveres i tekstilinnsamlingen. Dette gjør du med disse:

 • Våte og tilgrisede tekstiler: kastes i restavfallet.
 • Fiberduk til hage: kastes i restavfallet.
 • Vegg til vegg-tepper: leveres på gjenvinningsstasjon som brennbar rest
 • Madrasser og overmadrasser: leveres på gjenvinningsstasjon som brennbar rest
 • Store gulvtepper: leveres på gjenvinningsstasjon som brennbar rest
 • Møbler med tekstiler på: leveres på gjenvinningsstasjon som brennbar rest
 • Tekstiler tilsølt av sterke kjemikalier: leveres som farlig avfall
[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Hva%20betyr%20det%20at%20tekstilene%20m%E5%20v%E6re%20rene%20n%E5r%20de%20leveres%3F]

“Rene” betyr ikke at tekstilene må være nyvasket eller flekkfrie. Det viktigste er at de ikke skitner til eller setter lukt i andre tekstiler.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Hvordan%20vet%20jeg%20hva%20som%20er%20brukbart%20og%20hva%20som%20er%20%F8delagt%3F]

Selv om tekstiler og klær har små feil og mangler, leverer du disse rene og tørre som brukbare tekstiler. Det er enkelt å reparere for eksempel er en knapp som mangler, en søm som har løsnet eller det er en lite synlig flekk.

Det er kun tekstiler som er virkelig utslitt eller ødelagt som leveres tørt som ødelagte tekstiler (utslitt, skadet, flekkete eller misfarget). Dette gjelder om sentrale deler av plagget er ødelagt på en eller annen måte, og det ikke enkelt kan rengjøres eller repareres. Er du i tvil, leverer du det som brukbare tekstiler.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Hvorfor%20m%E5%20%F8delagte%20tekstiler%20v%E6re%20t%F8rre%20n%E5r%20jeg%20leverer%20de%3F]

Våte tekstiler kan ødelegge kvaliteten på andre tekstiler som er i samme beholder.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Hva%20gj%F8r%20jeg%20med%20tilbeh%F8r%20og%20leker%3F]

Alt av vesker, belter, hodeplagg og annet klestilbehør leveres som tekstiler. Det gjelder også leker og bamser som er laget av tekstiler.
Tekstiler, sko og leker med lyd og lys leveres som elektronikk på en butikk som selger tilsvarende produkt eller til nærmeste gjenvinningsstasjon.

[/sortere-general-accordion-element] [sortere-general-accordion-element title=Hva%20kan%20%F8delagte%20tekstiler%2C%20kl%E6r%20og%20sko%20brukes%20videre%20til%3F]

Mesteparten av det som samles inn gå til materialgjenvinning. Tekstilene blir gjenvunnet til fiber som går inn i produksjonen av nye tekstiler. Ødelagte tekstiler blir i stor grad brukt til nye produkter i bilindustrien og byggebransjen (isolasjon og plater).

[/sortere-general-accordion-element]
[/sortere-general-accordion]