Vi tester ut fremtidens tekstilinnsamling!

Nasjonalt prøveprosjekt

[sortere-general-page-title title=Vi%20tester%20ut%20fremtidens%20tekstilinnsamling%21][/sortere-general-page-title] [sortere-general-lead content=Hvert%20%E5r%20kaster%20hver%20av%20oss%20rundt%20ti%20kilo%20med%20tekstiler%2C%20kl%E6r%20og%20sko%20i%20restavfallet%20%28Milj%F8direktoratet%202021%29.%20Mesteparten%20av%20det%20vi%20kaster%20i%20restavfallet%2C%20kunne%20v%E6rt%20brukt%20om%20igjen%20eller%20brukt%20til%20%E5%20lage%20nye%20produkter.] [/sortere-general-lead]
[sortere-general-floating-block][/sortere-general-floating-block]

Fra februar til høsten 2023 gjennomføres det et prøveprosjekt i 6 ulike områder av landet for å finne den beste løsningen for innsamling av tekstiler i Norge.

Hvor gjennomføres prøveprosjekt?

Utvalgte områder i Askøy, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Lier, Lørenskog, Modum, Sigdal, Stavanger, Trondheim (avsluttet prøveprosjektet 1. juli) og Øvre Eiker er med i prøveprosjektet. Innbyggerne som bor i et testområde vil få informasjon av sin kommune eller sitt lokale renovasjonsselskap. Les mer om de ulike prøveprosjektene i sidemenyen.

Hva skjer med tekstilene som blir samlet inn?

Prøveprosjektet skal registrere mengde og analysere kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område. I tillegg skal prosjektet kartlegge hvordan innbyggerne opplever den nye ordningen. Dette vil danne grunnlag for anbefalinger om fremtidige løsninger for hele Norge.

Tekstilene som samles inn i prøveprosjektet vil sendes videre til ombruk og gjenvinning. I dag går om lag 3 prosent til ombruk i Norge. Rundt 97 prosent eksporteres til sortering for ombruk og materialgjenvinning i Europa. Av disse 97 prosentene, går 75 prosent til ombruk, 18 prosent går til materialgjenvinning og 7 prosent går til energigjenvinning.

Hvordan blir fremtidens tekstilinnsamling?

Innen 2025 må alle kommuner ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. Dette prosjektet vil gi et godt grunnlag for å finne de beste løsningene for innsamling av:

 • tekstiler, klær og sko som kan brukes på nytt
 • ødelagte tekstiler, klær og sko som kan gå til materialgjenvinning og bli til nye produkter.

Samarbeidende aktører i prosjektet vil også se på muligheten for å bygge gjenvinningsanlegg for tekstiler i Norge.

[sortere-general-expanding-block title=Hvem%20er%20med%20i%20pr%F8veprosjektet%3F description=Pr%F8veprosjektet%20drives%20av%20NF%26amp%3BTA%2C%20en%20n%E6ringsklynge%20for%20akt%F8rer%20i%20den%20norske%20mote-%2C%20sport%20og%20tekstilindustrien.%20Prosjektet%20gjennomf%F8res%20sammen%20med%20en%20rekke%20samarbeidspartnere%3A]

Prøveprosjektet drives av NF&TA, en næringsklynge for aktører i den norske mote-, sport og tekstilindustrien. Prosjektet gjennomføres sammen med en rekke samarbeidspartnere:

 • Samfunnsbedriftene
 • Norwegian Re:textile
 • LOOP
 • Mepex
 • Østfold Avfallssortering
 • Tekstilinnsamlere: Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon, Røde kors, Fileks, NLM Miljø og Norge Gir
 • Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
 • Trondheim Renholdsverk (TRV)
 • Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR)
 • Renovasjonsselskapet i Drammensregionen (RfD)
 • IVAR IKS (interkommunalt selskap for vann, avløp og renovasjon i Stavangerområdet)
 • Fredrikstad kommune
 • Stavanger kommune

Prøveprosjektet er støttet av Handelens Miljøfond.


Om du ønsker mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Gro Haram i NF&TA (gro@nfta.no).

[/sortere-general-expanding-block]

Brukbart eller ødelagt?

Om et plagg mangler en knapp eller har et lite hull, betyr det ikke nødvendigvis at det er ødelagt. Er det lett å reparere, leverer du det sammen med andre brukbare tekstiler.

I filmene under gir vi deg tips til hvordan du finner ut om plagget (og skoene) er brukbare eller ødelagte.